Telefon: 52 326 64 35 | dziks@ukw.edu.pl

Zarządzanie projektem

Słuchacze zrozumieją proces zarządzania projektami przez poznanie różnych narzędzi zarządzania, niepowodzeń i pułapek w projektach. Kurs obejmuje następujące zagadnienia:   Projekty „biznesowe” Różne metodyki zarządzania projektami biznesowymi, czyli kilka słów o PMI, PRINCE 2, IPMA. Biznesowe podejścia do zarządzania projektem – charakterystyka. Podejścia LEAN, AGILE oraz SCRUM. Karta projektu oraz zakresu. Jak zarządzać projektem etap […]

8 godzin

Marketing w social media

Słuchacze poznają najpopularniejsze platformy i narzędzia marketingu w social media, wraz z przykładami kampanii.

10 godzin

Wykorzystanie narzędzi Google

Słuchacze poznają marketingowe narzędzia Google. Wykorzystują je podczas planowania, tworzenia i analizowania kampanii internetowych.

16 godzin

Metody badań w internecie

Przedmiot omawia najważniejsze metody badań marketingowych w internecie. Słuchacze prowadzą własny projekt badawczy.

6 godzin

Psychologia sprzedaży w internecie

Słuchacze poznają między innymi sposoby komunikacji efektywnego sprzedawcy czy sześć kroków skutecznego wdrażania oferty handlowej.

8 godzin

Content marketing

Słuchacze poznają narzędzia oraz zasady skutecznego content marketingu. Dodatkowo samodzielnie realizują projekty.

10 godzin

E-mail marketing

Słuchacze tworzą skuteczny mailing. Za pomocą przykładów analizują i oceniają kampanie e-mailingowe, a także projektują własne.

10 godzin

Socjologia internetu

Przedmiot wyjaśnia związki między internetem a różnymi zjawiskami społecznymi tradycyjnie badanymi przez socjologów.

8 godzin

Technologie mobilne w marketingu

Słuchacze poznają zasady oraz narzędzia mobile’a. Ponadto projektują koncepcję mobilnej aplikacji wraz ze strategią jej promocji.

8 godzin

Performance marketing

Słuchacze poznają charakterystykę i zalety marketingu efektywnościowego, jego narzędzia oraz modele rozliczeń kampanii reklamowych.

10 godzin

Język internetu a e-marketing

Słuchacze poznają cechy charakterystyczne języka sieci. Rozpoznają różne sytuacje kryzysowe i reagują na nie za pomocą przekazu tekstowego.

8 godzin

Facebook – kampanie reklamowe

Słuchacze analizują i tworzą kampanie marketingowe na Facebooku, uwzględniając zasięg organiczny i wirusowy.

6 godzin