Telefon: 52 326 64 35 | dziks@ukw.edu.pl

Profil wykładowcy

Piotr Siuda

Kierownik studiów podyplomowych „Marketing internetowy i e-biznes”; doktor habilitowany nauk o mediach. Autor książek „Religia a Internet” (2010), „Kultury prosumpcji” (2012) oraz „Japonizacja” (2014). Koordynator szeregu projektów badawczych, w tym cyklu „Dzieci sieci”. Członek The Association of Internet Researchers; prowadzi szkolenia dla Wydawnictw Naukowych PWN i wielu innych instytucji. Strona domowa: http://piotrsiuda.com. E-mail: piotr.siuda@ukw.edu.pl

Zarządzanie projektem

Słuchacze zrozumieją proces zarządzania projektami przez poznanie różnych narzędzi zarządzania, niepowodzeń i pułapek w projektach. Kurs obejmuje następujące zagadnienia:   Projekty „biznesowe” Różne metodyki zarządzania projektami biznesowymi, czyli kilka słów o PMI, PRINCE 2, IPMA. Biznesowe podejścia do zarządzania projektem – charakterystyka. Podejścia LEAN, AGILE oraz SCRUM. Karta projektu oraz zakresu. Jak zarządzać projektem etap […]

8 godzin

Metody badań w internecie

Przedmiot omawia najważniejsze metody badań marketingowych w internecie. Słuchacze prowadzą własny projekt badawczy.

6 godzin

Socjologia internetu

Przedmiot wyjaśnia związki między internetem a różnymi zjawiskami społecznymi tradycyjnie badanymi przez socjologów.

8 godzin