Telefon: 52 323 67 38 | sekretariatwains@ukw.edu.pl

Profil wykładowcy

Magdalena Szczepańska

Doktor socjologii, pracuje na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Bada mechanizmy współrządzenia w ramach wspólnot mieszkaniowych oraz życie społeczne w mieście. Interesuje się socjologią konsumpcji oraz psychologią zachowań konsumenckich. Kompetencje naukowe lubi testować w praktyce, na przykład realizując przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach.

Nie znaleziono treści.