Telefon: 52 326 64 35 | dziks@ukw.edu.pl

Profil wykładowcy

Joanna Janiszewska

Doktorka socjologii, etnolożka, resocjalizatorka, kuratorka społeczna, wykładowczyni w Katedrze Socjologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Od lat zaangażowana w działania na rzecz osób wykluczonych, grup mniejszościowych i imigrantów. Ochrona: praw człowieka, dziedzictwa narodowego i przyrody to kolejne pola jej aktywności. Jako watchdogini stoi na straży równego traktowania, jawności i przejrzystości instytucji publicznych.