Telefon: 52 326 64 35 | dziks@ukw.edu.pl

Profil wykładowcy

Małgorzata Ciepłuch

Specjalistka z zakresu prawa autorskiego. Od 5 lat prowadzi obsługę prawną branży muzycznej, filmowej, wydawniczej, reklamowej oraz IT. Regularnie współpracuje z organizacjami zbiorowego zarządzania (na przykład ZAiKS, STOART) oraz reprezentuje swoich klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym. Koordynuje wdrożenia e-commerce. Swoich klientów skutecznie reprezentuje przed sądami powszechnymi. W wolnym czasie udziela się organizacjach pozarządowych, gdzie działa na rzecz ochrony praw człowieka w Polsce.