Telefon: 52 323 67 38 | sekretariatwains@ukw.edu.pl

Przedmioty

Zarządzanie projektem

Słuchacze zrozumieją proces zarządzania projektami przez poznanie różnych narzędzi zarządzania, niepowodzeń i pułapek w projektach. Kurs obejmuje następujące zagadnienia:   Projekty „biznesowe” Różne metodyki zarządzania projektami biznesowymi, czyli kilka słów o PMI, PRINCE 2, IPMA. Biznesowe podejścia do zarządzania projektem – charakterystyka. Podejścia LEAN, AGILE oraz SCRUM. Karta projektu oraz zakresu. Jak zarządzać projektem etap […]

8 godzin

Wykorzystanie narzędzi Google

Słuchacze poznają marketingowe narzędzia Google. Wykorzystują je podczas planowania, tworzenia i analizowania kampanii internetowych.

16 godzin

Metody badań w internecie

Przedmiot omawia najważniejsze metody badań marketingowych w internecie. Słuchacze prowadzą własny projekt badawczy.

6 godzin