Telefon: 52 323 67 38 | sekretariatwains@ukw.edu.pl

Przedmioty

Zarządzanie projektem

Słuchacze zrozumieją proces zarządzania projektami przez poznanie różnych narzędzi zarządzania, niepowodzeń i pułapek w projektach. Kurs obejmuje następujące zagadnienia:   Projekty „biznesowe” Różne metodyki zarządzania projektami biznesowymi, czyli kilka słów o PMI, PRINCE 2, IPMA. Biznesowe podejścia do zarządzania projektem – charakterystyka. Podejścia LEAN, AGILE oraz SCRUM. Karta projektu oraz zakresu. Jak zarządzać projektem etap […]

8 godzin