Telefon: 52 323 67 38 | sekretariatwains@ukw.edu.pl

Przedmioty

Technologie mobilne w marketingu

Słuchacze poznają zasady oraz narzędzia mobile’a. Ponadto projektują koncepcję mobilnej aplikacji wraz ze strategią jej promocji.

8 godzin

Performance marketing

Słuchacze poznają charakterystykę i zalety marketingu efektywnościowego, jego narzędzia oraz modele rozliczeń kampanii reklamowych.

10 godzin