Telefon: 52 323 67 38 | sekretariatwains@ukw.edu.pl

Przedmioty

Psychologia sprzedaży w internecie

Słuchacze poznają między innymi sposoby komunikacji efektywnego sprzedawcy czy sześć kroków skutecznego wdrażania oferty handlowej.

8 godzin

Socjologia internetu

Przedmiot wyjaśnia związki między internetem a różnymi zjawiskami społecznymi tradycyjnie badanymi przez socjologów.

8 godzin

Język internetu a e-marketing

Słuchacze poznają cechy charakterystyczne języka sieci. Rozpoznają różne sytuacje kryzysowe i reagują na nie za pomocą przekazu tekstowego.

8 godzin