Biznes internetowy – modele i strategie

Słuchacze zapoznają się ze specyfiką prowadzenia biznesu online przy wykorzystaniu popularnych narzędzi takich, jak Facebook, Instagram, Mailerlite. Dowiedzą się jak przygotować typowy lejek sprzedażowy dla biznesu online, na przykładzie kursów online.

1. Zapoznanie się z elementami lejka sprzedażowego w internecie.
2. Poznanie przykładów strategii sprzedażowych w biznesie online.
3. Umiejętność przygotowania strategii launchu nowej marki biznesu online.

Efekty kształcenia:

  1. Słuchacz zna charakterystykę prowadzenia biznesu online.
  2. Rozumie specyfikę prowadzenia internetowego przedsięwzięcia.
  3. Potrafi określić elementy typowego lejka sprzedażowego w biznesie online.
  4. Wie jak budować relacje z odbiorcami w internecie z wykorzystaniem owned media.

Wykładowca

Kinga Fromlewicz

Od prawie 20 lat pracuje ze słowem – najpierw jako dziennikarka, następnie jako PR Manager. W ramach swojej pracy w obszarze komunikacji specjalizuje się zarówno w PR korporacyjnym, jak i Relacjach Inwestorskich. Od 2010 prowadzi własną działalność doradczą, wcześniej pracowała w warszawskich agencjach PR oraz zarządzała agencją IR. Od 2015 współpracuje z wiodącą polską agencją Relacji Inwestorskich InnerValue i w ramach tej samej grupy kapitałowej agencją PR – InnerLook. Jako konsultant ds. komunikacji opracowała i wdrożyła kilkadziesiąt strategii PR. Pracowała przy kilkunastu debiutach giełdowych, gdzie współpracowała z zarządami spółek w procesach IPO. W kilku spółkach pełniła także funkcję rzecznika prasowego. Od 2012 do 2015 odpowiadała za komunikację spółek z Grupy eTravel, która działa w obszarze e-turystyki i jest właścicielem takich marek jak lataj.pl, hotele.pl i rejsy.pl. Entuzjastka biznesu online i kursów online, które realizuje pod marką Siła PR – Zostań swoim PRowcem, w ramach której uczy kobiety prowadzące mikro biznesy jak skutecznie wdrażać działania PR.