E-mail marketing

E-mail marketing nadal pozostaje jedną z najczęściej stosowanych strategii kampanii marketingowej. Słuchacze poznają koncepcję permission marketingu oraz jej wpływ na obecny kształt e-mail marketingu. W trakcie zajęć przedstawione są podstawowe narzędzia pracy marketingowca, ułatwiające przygotowanie kampanii mailingowych. Słuchacze dowiadują się, jak krok po kroku stworzyć skuteczny e-mail, począwszy od wstępnego szkicu, przez dobór grupy odbiorców po skonstruowanie odpowiedniego contentu. Poza tym samodzielnie kreują e-mail w oparciu o zdobytą wiedzę. Na przykładach słuchacze dokonują również analizy i oceny skuteczności kampanii mailingowej.

  1. Zapoznanie się z koncepcją permission marketingu oraz współczesnymi dziedzinami e-mail marketingu.
  2. Od pomysłu do analizy – tworzenie kampanii mailingowej krok po kroku.
  3. Narzędzia wykorzystywane w e-mail marketingu – przybliżenie przydatnych rozwiązań ułatwiających pracę marketingowcom.

Efekty kształcenia:

  1. Słuchacz zna koncepcję permission marketingu oraz łączy ją z głównymi narzędziami w e-mail marketingu.
  2. Zna podstawowe wskaźniki skuteczności e-mail marketingu.
  3. Określa, formułuje i wdraża cele kampanii mailingowych.
  4. Przygotowuje kreacje i treści kampanii mailingowych.
  5. Analizuje i wyciąga wnioski ze wskaźników skuteczności kampanii mailingowych.
  6. Sprawnie posługuje się różnymi narzędziami mailingu marketingowego.
  7. Jest zdolny do tworzenia pozytywnych relacji z odbiorcami oraz budowania lojalności w myśl zasad etyki konsumenckiej.

Wykładowca

Tomasz Pakulski

Jest współtwórcą i dyrektorem zarządzającym REDLINK, lidera na polskim rynku w zakresie obsługi komunikacji e-mail oraz mobile w sektorze klientów korporacyjnych. Ekspert w zakresie opracowywania i egzekucji strategii działań w tym zakresie dla największych firm na polskim rynku m.in. IKEA, PAYBACK, Multikino, ROSSMANN i wielu innych. Rozpoczął również inicjatywę budowy wśród klientów świadomości dot. bezpieczeństwa i dostarczalności realizowanych kampanii e-mail i mobile. W tym zakresie współpracuje blisko z największymi dostawcami poczty elektronicznej w Polsce (m.in. WP, ONET, Interia) oraz operatorami telekomunikacyjnymi, wypracowując nowe standardy dla swoich klientów. Jest autorem wielu materiałów eksperckich w zakresie komunikacji e-mail. Jako prelegent występuje podczas największych konferencji branżowych w Polsce i za granicą.