Etyka w biznesie internetowym i e-marketingu

Słuchacze dowiadują się, dlaczego wartości etyczne i społeczna odpowiedzialność biznesu są niezbędne w budowaniu każdego przedsiębiorstwa. Zdobywają wiedzę na temat tego, jak budować odpowiedzialny biznes oparty na zaufaniu i zasadach zrównoważonego rozwoju. Sami projektują kodeks etyczny i określają zasady społecznej odpowiedzialności e-biznesu.

 1. Etyczne aspekty działań e-marketingowych.
 2. Etyka w PR.
 3. Odpowiedzialna konkurencyjność.
 4. Odpowiedzialność wobec pracowników.
 5. Etyczny e-biznes w warunkach globalizacji.
 6. Kodeksy etyczne.
 7. Zaufanie konsumentów.
 8. Społeczna odpowiedzialność biznesu.

Efekty kształcenia:

 1. Słuchacz zna zasady etyczne w biznesie internetowym.
 2. Wie, co to jest społeczna odpowiedzialność biznesu.
 3. Określa zasady etyczne niezbędne w funkcjonowaniu e-biznesu.
 4. Tworzy kodeksy etyczne.
 5. Wdraża zasady etyczne w funkcjonowaniu biznesu internetowego.
 6. Analizuje konsekwencje nieprzestrzegania zasad etycznych.
 7. Wdraża zasady społecznej odpowiedzialności biznesu.
 8. Respektuje zasady etyczne w biznesie internetowym.
 9. Respektuje zasady społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wykładowca

Joanna Janiszewska

Doktorka socjologii, etnolożka, resocjalizatorka, kuratorka społeczna, wykładowczyni w Katedrze Socjologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Od lat zaangażowana w działania na rzecz osób wykluczonych, grup mniejszościowych i imigrantów. Ochrona: praw człowieka, dziedzictwa narodowego i przyrody to kolejne pola jej aktywności. Jako watchdogini stoi na straży równego traktowania, jawności i przejrzystości instytucji publicznych.