Język internetu a e-marketing

Słuchacze zapoznają się z różnymi stylami językowymi występującymi na płaszczyźnie internetowej, a także zdobywają umiejętność analizy i interpretacji tekstów w kontekście realizacji wskazanych celów marketingowych. Uczestnicy kursu uczą się rozpoznawać sytuację kryzysową, a następnie rozwiązują ją za pomocą poznanych metod. Słuchacze dowiedzą się również, w jaki sposób wzbudzać lub tłumić emocje w tekście marketingowym.

 1. Charakterystyka języka internetu.
 2. Podstawowe strategie pragmalingwistyczne i retoryczne aktu reklamowego.
 3. Wyznaczniki tekstu, który sprzedaje.
 4. Cele marketingowe a redagowanie tekstu.
 5. Sytuacje kryzysowe – rozpoznawanie i reagowanie na nie za pomocą przekazu tekstowego.

Efekty kształcenia:

 1. Słuchacz zna różne style językowe charakterystyczne dla odmiennych grup odbiorców.
 2. Zna podstawowe wskaźniki oceny skuteczności perswazji za pomocą tekstu na płaszczyźnie internetu.
 3. Redaguje tekst pod kątem osiągnięcia wskazanego celu marketingowego.
 4. Sprawnie posługuje się narzędziami i serwisami web 2.0 umożliwiającymi publikację opracowanych tekstów w internecie.
 5. Analizuje teksty internautów, reaguje na nie – podtrzymuje zainteresowanie marką.
 6. Redaguje tekst w sytuacji kryzysowej (płaszczyzna social media).
 7. Wykorzystuje strategie pragmalingwistyczne i retoryczne aktu reklamowego.
 8. Jest zdolny do tworzenia pozytywnych relacji z odbiorcami – potencjalnymi klientami.

Wykładowca

Katarzyna Rytlewska

Doktor nauk humanistycznych – literaturoznawca. Przez ostatnie lata specjalista ds. marketingu w międzynarodowych korporacjach z branży e-commerce: Oponeo.pl S.A. czy Redcoon Polska Sp. z o.o. Odpowiedzialna głównie za komunikację marketingową, tworzenie od podstaw layoutu kampanii, mechanikę projektów promocyjnych, copywriting czy storytelling. Jedna z 3 prowadzących szeroko promowane w Europie szkolenia z zakresu e-marketingu pod nazwą Internetowe Rewolucje Google.