Język internetu a e-marketing

Słuchacze zapoznają się z różnymi stylami językowymi występującymi na płaszczyźnie internetowej, a także zdobywają umiejętność analizy i interpretacji tekstów w kontekście realizacji wskazanych celów marketingowych. Uczestnicy kursu uczą się rozpoznawać sytuację kryzysową, a następnie rozwiązują ją za pomocą poznanych metod.

 1. Charakterystyka języka internetu.
 2. Podstawowe strategie pragmalingwistyczne i retoryczne aktu reklamowego.
 3. Cele marketingowe a redagowanie tekstu.
 4. Sytuacje kryzysowe – rozpoznawanie i reagowanie na nie za pomocą przekazu tekstowego.

Efekty kształcenia:

 1. Słuchacz zna różne style językowe charakterystyczne dla odmiennych grup odbiorców.
 2. Zna podstawowe wskaźniki oceny skuteczności perswazji za pomocą tekstu na płaszczyźnie internetu.
 3. Redaguje tekst pod kątem osiągnięcia wskazanego celu marketingowego.
 4. Sprawnie posługuje się narzędziami i serwisami web 2.0 umożliwiającymi publikację opracowanych tekstów w internecie.
 5. Analizuje teksty internautów, reaguje na nie – podtrzymuje zainteresowanie marką.
 6. Redaguje tekst w sytuacji kryzysowej (płaszczyzna social media).
 7. Wykorzystuje strategie pragmalingwistyczne i retoryczne aktu reklamowego.
 8. Jest zdolny do tworzenia pozytywnych relacji z odbiorcami – potencjalnymi klientami.

Lessons

Wykładowca

Monika Mazur

Od 7 lat związana z jedną z największych agencji marketingu internetowego w Europie - United Digital Group. Aktualnie pracuje na stanowisku Team Leader Affiliate Marketing. Zarządza programami partnerskimi takich koncernów jak miedzy innymi Douglas, Swarovski czy Ralph Lauren. Ekspert z zakresu marketingu efektywnościowego i wpływu różnych narzędzi reklamowych na wyniki kampanii. Absolwentka politologii i ekonomii na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium. Słuchaczka programu MBA.