Performance marketing

Słuchacze poznają charakterystykę i zalety marketingu efektywnościowego, jego narzędzia oraz różne modele rozliczeń kampanii reklamowych. Dodatkowo zdobywają umiejętności analizowania tego typu działań w kontekście podstawowych współczynników efektywności.

  1. Charakterystyka Performance Marketingu.
  2. Różne modele rozliczeń w marketingu efektywnościowym.
  3. Programy Partnerskie.
  4. Podstawowe współczynniki efektywności – raportowanie i analiza wyników kampanii reklamowych w modelu efektywnościowym.

Efekty kształcenia:

  1. Słuchacz zna formy marketingu efektywnościowego oraz jego różne narzędzia i modele rozliczeniowe.
  2. Potrafi dobrać odpowiednie metody i modele rozliczeniowe do planowanej kampanii reklamowej oraz przeanalizować przeprowadzone działania marketingowe pod kątem ich efektywności (odczytuje podstawowe KPI).
  3. Potrafi dokładnie zdefiniować odbiorcę kampanii i konkurencję oraz dobrać odpowiednie narzędzia w celu optymalizacji efektów reklamowych.
  4. Posiada zdolność reagowania na trendy i nowości w reklamie efektywnościowej oraz potrafi ocenić ich potencjał w kontekście własnej kampanii.

Lessons

Wykładowca

Monika Mazur

Od 7 lat związana z jedną z największych agencji marketingu internetowego w Europie - United Digital Group. Aktualnie pracuje na stanowisku Team Leader Affiliate Marketing. Zarządza programami partnerskimi takich koncernów jak miedzy innymi Douglas, Swarovski czy Ralph Lauren. Ekspert z zakresu marketingu efektywnościowego i wpływu różnych narzędzi reklamowych na wyniki kampanii. Absolwentka politologii i ekonomii na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium. Słuchaczka programu MBA.