Psychologia sprzedaży w internecie

 1. Specyfika e-commerce.
 2. Poziomy zarządzania sprzedażą.
 3. Jak komunikują się skuteczni sprzedawcy?
 4. Segmentacja rynku i identyfikacja potrzeb klientów.
 5. Język korzyści.
 6. Perswazyjny format sprzedaży.
 7. Wrażliwość cenowa.
 8. Strategie kontraktowania sprzedaży (od sprzedaży jednorazowej poprzez abonamentową).
 9. Sześć kroków skutecznego wdrażania oferty handlowej.

Efekty kształcenia:

 1. Słuchacz zna zasady komunikacji oferty handlowej oraz kontraktowania sprzedaży w internecie.
 2. Ma wiedzę na temat reguł budowania oferty handlowej.
 3. Zna koncepcję perswazyjnego formatu sprzedaży oraz model cecha-zaleta-korzyść.
 4. Posiada wiedzę z zakresu podstawowych technik wywierania wpływu.
 5. Tworzy sprzedażowe komunikaty perswazyjne oparte o język korzyści.
 6. Tworzy atrakcyjną ofertę handlową opartą o warianty oraz preferencje klientów.
 7. Wdraża ofertę handlową, uwzględnia otoczenie rynkowe oraz wrażliwość cenową klientów.
 8. Identyfikuje potrzeby i grupy odbiorców swoich usług oraz potrafi dokonywać segmentacji rynku ze względu na potencjał oraz specyfikę.
 9. Buduje trwałe relacje handlowe i pozyskuje zainteresowanie klientów/odbiorców swoich usług.

Wykładowca

Maciej Chabowski

Psycholog społeczny, trener biznesu, redaktor naczelny Polskiego Portalu Psychologii Biznesu (www.psychologia-biznesu.pl) oraz współtwórca i pierwszy redaktor naczelny (w latach 2006-2009) Polskiego Portalu Psychologii Społecznej (www.psychologia-spoleczna.pl). Założyciel i współwłaściciel Grupy Trenerskiej Skills Designers zajmującej się działalnością doradczo-szkoleniową dedykowaną biznesowi. Wykształcenie i wiedzę zdobywał na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku oraz podczas licznych szkoleń branżowych. Posiada duże doświadczenie praktyczne w pracy ze zróżnicowanymi grupami klientów. Specjalizuje się w rozwijaniu kompetencji handlowych, umiejętności interpersonalnych oraz rozwiązywaniu problemów zespołowych i organizacyjnych. Przez kilka lat zajmował się też planowaniem procesów szkoleniowych i rozwojowych pracowników korporacyjnych. Obecnie pełni funkcję menedżera odpowiedzialnego za obszar wdrożeń i wsparcia sił sprzedaży lidera rynku farmaceutycznego. Jest także niezależnym ekspertem z zakresu metod wywierania wpływu na grupy. Współpracował między innymi z Bakoma S.A., Elektroskandia S.A., Polskie Radio S.A., Privacon Poland, Grupą NEUCA, Grupą PRACUJ czy Światem Zdrowia S.A.