Technologie mobilne w marketingu

Słuchacze są zaznajomieni z całym spektrum możliwości w zakresie marketingu mobilnego. Zdobywają wiedzę o mobilnych serwisach i aplikacjach, promocjach w ramach mobile’a oraz narzędziach niestandardowych jak geolokalizacja (check-in) czy rozszerzona rzeczywistość (augmented reality). Słuchacze poznają sposoby definiowania celów i taktycznych działań z wykorzystaniem instrumentów mobilnych. Dodatkowo jest im powierzone zadanie zaprojektowania koncepcji mobilnej aplikacji wraz ze strategią jej promocji. Ponadto przybliżone są trendy w mobile’u oraz kluczowe wskaźniki pozwalające na weryfikację skuteczności aktywności mobilnej.

 1. Rynek mobilny i konsument w świecie mobile’u – kluczowe dane, specyfika.
 2. Przedstawienie zakresu instrumentów mobilnych wraz z definicją celów taktycznych i strategicznych oraz specyfiką korzystania z poszczególnych narzędzi.
 3. Praktyczne wdrożenie nabytej wiedzy – od koncepcji przez funkcjonalność i makiety aplikacji mobilnej po jej promocję.
 4. Poznanie mobilnych trendów i perspektyw rozwoju rynku mobilnego oraz niestandardowych aktywności.
 5. Przedstawienie sposobów analizy kluczowych aspektów działań w obszarze mobile’a.

Efekty kształcenia:

 1. Słuchacz zna pełen zakres narzędzi w ramach mobilnego marketingu.
 2. Zna wskaźniki i benchmarki wartości poszczególnych parametrów weryfikujących skuteczność narzędzi mobilnego marketingu.
 3. Zna aktualne trendy i kierunki/perspektywy rozwoju mobile’a.
 4. Dostosowuje instrumenty mobilnego marketingu do celu aktywności promocyjnej.
 5. Projektuje oraz ocenia projekty koncepcyjne/graficzne narzędzi mobilnych.
 6. Projektuje strategię obecności marki w przestrzeni mobilnej.
 7. Łączy kanał mobilny z innymi mediami interaktywnymi oraz offline.
 8. Jest zdolny budować relację z konsumentami w przestrzeni mobilnej.

Wykładowca

Paweł Cichocki

Senior Product Manager ConversionLabs oraz Dyrektor Zarządzający agencji marketingowej EmailHeroes, prelegent podczas konferencji branżowych. Związany z tematyką komunikacji e-mail oraz mobile w sektorze klientów korporacyjnych. Specjalizuje się w podnoszeniu wskaźników efektywności prowadzonych kampanii. Współpracuje z największymi brandami w obszarze budowania strategii e-mail/sms marketingowych oraz lead generation. Wspiera i doradza firmom, jak efektywnie przeprowadzać kampanie e-mail zarówno w sektorze e-commerce jak i finance, travel, IT czy business.