Użyteczność i dostępność serwisów internetowych

Słuchacze zapoznają się z definicją użyteczności i User-Experience oraz dobrymi praktykami projektowania stron internetowych. Poznają sposoby określania celów, elementy strony oraz zasady budowania wizerunku serwisów internetowych. Dowiadują się, jak zaprojektować użyteczny i czytelny serwis internetowy. W oparciu o zdobytą wiedzę projektują makietę strony i tworzą persony użytkowników. Na przykładach dokonują audytu i oceny serwisu WWW.

 1. Zapoznanie się z użytecznością, User-Experience oraz dobrymi praktykami projektowania stron.
 2. Od celów do wizerunku – projektowanie serwisów internetowych.
 3. Omówienie między innymi person, scenariuszy użycia, testów A/B, analizy heurystycznej jako narzędzi ułatwiających projektowanie użytecznych serwisów WWW.
 4. Użytkownik cennym źródłem informacji – badania użyteczności projektowanych stron WWW.

Efekty kształcenia:

 1. Słuchacz zna metody określania celów i elementy strony internetowej.
 2. Zna zasady i narzędzia projektowania stron internetowych.
 3. Zna techniki analizy i audytów stron internetowych.
 4. Zna metody prowadzenia badań z użytkownikami stron internetowych.
 5. Tworzy persony użytkowników strony internetowej.
 6. Projektuje makietę strony internetowej.
 7. Rozumie potrzebę tworzenia person użytkowników i projektowania makiet stron WWW jako ważnych w kontekście rozwoju przemysłu internetowego.

Wykładowca

Wojciech Widzicki

Od 15 lat właściciel agencji marketingowej Widzicki.COM oraz doradca zarządu SuperHost Sp. z o.o. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku o specjalności psychologia w biznesie. Od 2001 roku angażuje się w strategiczne projekty związane z e-commerce wyznaczające kierunki rozwoju polskiego marketingu internetowego. Ekspert z zakresu kreowania marki w internecie, inbound marketingu, SEM oraz budowa innowacyjności i przewagi konkurencyjnej firm z wykorzystaniem internetu. Nastawiony na realizację długofalowych spójnych przedsięwzięć biznesowych, których celem jest ciągły wzrost. Współpracował z takimi markami jak Cyfrowe.pl, Medialider.pl, fuks24.pl, DEBUT Concerts GmbH, Wittenstein AG, SuperHost.pl, Seofabryka.pl.