Współczesny marketing i Public Relations

Słuchacze zapoznają się z charakterystyką strategii i działań marketingowych i Public Relations online. Omówione zostaną zasady tworzenia angażujących treści w internecie, w kontekście zmian algorytmów najpopularniejszych narzędzi jak Google i Facebook. Słuchacze zapoznają się z zasadami budowy marki osobistej.

  1. Zapoznanie się z najważniejszymi elementami najnowszych trendów marketingu online.
  2. Omówienie sposobów promocji w internecie z wykorzystaniem marki osobistej.
  3. Przedstawione zostaną sposoby wykorzystania mediów społecznościowych do budowy wizerunku przedsiębiorstwa

Efekty kształcenia:

  1. Słuchacz zna i rozumie różnice pomiędzy marketingiem, public relations i działaniami pokrewnymi w odniesieniu do działań w internecie.
  2. Zna i rozumie pojęcia content marketing, content PR, growth hacking.
  3. Zna podstawowe typy liderów opinii w internecie, wie w jaki sposób budować relacje z poszczególnymi grupami odbiorców online.
  4. Określa,  tworzy i wdraża założenia kampanii marketingowej i public relations w internecie.
  5. Zna i umie wskazać nowe trendy w digital marketingu: personalizacja, customer journey, mikro-momenty, big data, storytelling

Wykładowca

Kinga Fromlewicz

Od prawie 20 lat pracuje ze słowem – najpierw jako dziennikarka, następnie jako PR Manager. W ramach swojej pracy w obszarze komunikacji specjalizuje się zarówno w PR korporacyjnym, jak i Relacjach Inwestorskich. Od 2010 prowadzi własną działalność doradczą, wcześniej pracowała w warszawskich agencjach PR oraz zarządzała agencją IR. Od 2015 współpracuje z wiodącą polską agencją Relacji Inwestorskich InnerValue i w ramach tej samej grupy kapitałowej agencją PR – InnerLook. Jako konsultant ds. komunikacji opracowała i wdrożyła kilkadziesiąt strategii PR. Pracowała przy kilkunastu debiutach giełdowych, gdzie współpracowała z zarządami spółek w procesach IPO. W kilku spółkach pełniła także funkcję rzecznika prasowego. Od 2012 do 2015 odpowiadała za komunikację spółek z Grupy eTravel, która działa w obszarze e-turystyki i jest właścicielem takich marek jak lataj.pl, hotele.pl i rejsy.pl. Entuzjastka biznesu online i kursów online, które realizuje pod marką Siła PR – Zostań swoim PRowcem, w ramach której uczy kobiety prowadzące mikro biznesy jak skutecznie wdrażać działania PR.