Wykorzystanie narzędzi Google

Słuchacze poznają pojęcia charakterystyczne dla pracy z narzędziami Google. Ponadto poznają najczęściej używane narzędzia tej firmy przydatne w pracy marketingowca internetowego (od Keyword Planner przez badanie trendów i słów kluczowych, optymalizację, konwersję, remarketing po wykorzystanie sieci partnerskich Google). Dodatkowo na konkretnych przykładach interpretują i analizują różne wskaźniki, a na podstawie zdobytej wiedzy planują skuteczne kampanie marketingowe.

  1. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami obszaru pracy z narzędziami Google.
  2. Zapoznanie z narzędziami Google.
  3. Analiza ilościowa vs analiza jakościowa – poznanie klucza skutecznej kampanii marketingowej.

Efekty kształcenia:

  1. Słuchacz zna podstawowe pojęcia związane z obszarem środowiska Google.
  2. Zna wybrane produkty i usługi Google wykorzystywane w marketingu internetowym.
  3. Wykorzystuje środowisko sieci partnerskich Google w celu sprawnego targetowania i dobierania form reklamy internetowej.
  4. Interpretuje kluczowe statystyki kampanii marketingowych z uwzględnieniem współczynnika konwersji.
  5. Opracowuje strategie dla słów kluczowych oraz tekstów reklamowych, uwzględniając prowadzenie rozliczeń zaplanowanych kampanii.
  6. Wyciąga wnioski i analizuje pobrane raporty, opierając się na zdobytej wiedzy.
  7. Rozumie zachowania i reakcje konsumenckie oraz odpowiednio na nie reaguje w oparciu o zasady marketingu fair play.

Wykładowca

Marcin Dukat

Współzałożyciel agencji Velocity specjalizującej się w budowaniu platform e-commerce B2C i B2B oraz realizowaniu kampanii online, w szczególności social media, ePR i SEM. Z branżą internetową związany od niemal dziesięciu lat. Wcześniej pracował w centrali Viacom International Media Networks. W obszarze badań mediów cyfrowych odpowiadał za cały rynek międzynarodowy dla wszystkich marek w portfolio firmy m.in. MTV, VIVA, Nickelodeon, Comedy Central. Przez kilka lat związany także z Gemius SA, gdzie jako Dyrektor Działu Badań realizował projekty dla Klientów przy wykorzystaniu analityki internetowej, danych rynkowych i badań jakościowych. Ukończył Uniwersytet Warszawski i studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.