Zarządzanie projektem

Słuchacze zrozumieją proces zarządzania projektami przez poznanie różnych narzędzi zarządzania, niepowodzeń i pułapek w projektach. Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

 

Projekty „biznesowe”

 1. Różne metodyki zarządzania projektami biznesowymi, czyli kilka słów o PMI, PRINCE 2, IPMA.
 2. Biznesowe podejścia do zarządzania projektem – charakterystyka.
 3. Podejścia LEAN, AGILE oraz SCRUM.
 4. Karta projektu oraz zakresu.

Jak zarządzać projektem etap po etapie, czyli narzędzia i techniki przydatne w cyklu życia projektu

 1. Poszczególne etapy projektu.
 2. Koncepcja projektu.
 3. Jak zaczynać projekt – wnioski oraz karty.
 4. Jak dobrze dobrać zespół projektowy.
 5. Jak wyznaczać odpowiedzialność w projekcie.
 6. Techniki zarządzania zakresem projektu (WBS – Work Brakedown Structure).
 7. Zarządzanie czasem (harmonogramy, wykresy Gantta, wyznaczanie ścieżki krytycznej projektu).
 8. Przykłady macierzy służących do zarządzania zakresem i czasem projektu.
 9. Zarządzanie kosztem – budżet, typy wydatków, szacowanie kosztów.
 10. Zarządzanie jakością oraz ryzykiem (narzędzia; np. Kano, diagram Ishikawy, metoda 635, macierze prawdopodobieństw i wpływu ryzyka).

Style zarządzania projektem oraz komunikacja z zespołem (w tym oprogramowanie)

 1. Typy kierowników projektów oraz cechy dobrego kierownika.
 2. Waga komunikacji z zespołem.
 3. Spotkania zespołu badawczego.
 4. Narzędzia komunikacji (np. Asana, Monday.com, Trello, Jira, Slack, Wunderlist i inne).
 5. Podstawowe błędy w komunikacji.
 6. Jak monitorować i kontrolować przebieg prac (karty kontrolne, Ishikawa i inne).
 7. Czy warto przeprowadzić ewaluację projektu.

Efekty kształcenia:

 1. Słuchacz zna techniki oraz konkretne narzędzia dotyczące zarządzania zespołem projektowym.
 2. Zna różne rozwiązania w sferze dokumentacji projektowej.
 3. Pokazuje, jak w praktyce stosować konkretne rozwiązania.
 4. Posługuje się oprogramowaniem do zarządzania zespołem.
 5. Opracowuje harmonogramy projektów, planuje zasoby, definiuje ryzyka oraz ocenia dokonania projektowe.
 6. Zna wartość miękkich kompetencji komunikacyjnych, jakimi powinien się cechować dobry kierownik projektu.
 7. Zdaje sobie sprawę, że różne metodyki prowadzenia projektów (PMI, Prince2, AGILE, SCRUM i inne) można zastosować w wypadku projektów badawczych.

Wykładowca

Piotr Siuda

Kierownik studiów podyplomowych „Marketing internetowy i e-biznes”; doktor habilitowany nauk o mediach. Autor książek „Religia a Internet” (2010), „Kultury prosumpcji” (2012) oraz „Japonizacja” (2014). Koordynator szeregu projektów badawczych, w tym cyklu „Dzieci sieci”. Członek The Association of Internet Researchers; prowadzi szkolenia dla Wydawnictw Naukowych PWN i wielu innych instytucji. Strona domowa: http://piotrsiuda.com. E-mail: piotr.siuda@ukw.edu.pl